Životnost pneumatik

TŘÍLETÁ PNEUMATIKA NENÍ STARÁ PNEUMATIKA!

 • Pneumatiky vyráběné v souladu s předpisy ETRTO jsou produkty s delší životností, navrženy jsou tak, aby se zabránilo přirozenému stárnutí pneumatik. Pneumatiky Michelin se vyrábějí v souladu s předpisy ETRTO!
 • Co se týká životnosti, uvádí ETRTO pouze obecná doporučení. Společnost Michelin proto vytvořila na základě výsledků testů podrobnější doporučení.


TESTY PNEUMATIK V ZÁVISLOSTI OD JEJICH VĚKU

 • Testy plné funkčnosti pneumatik v závislosti na jejich stáří pravidelně provádějí technologická střediska výrobců pneumatik. Speciální testy ukáží, jak se pneumatiky chovají na mokrém a suchém povrchu, během brzdění a v případě, že dojde k aquaplaningu.


ANALÝZA

 • Analýza výsledků testů ukazuje, že neexistuje žádný rozdíl v chování mezi zcela novými pneumatikami a nepoužitými pneumatikami, které jsou rok, dva, tři staré, v případě, že byly správně skladovány.
 • Toto doporučení zveřejnila asociace JATMA (Asociace japonských výrobců automobilových pneumatik) a akceptují jej všichni automobiloví výrobci. V USA toto doporučení zveřejnily společně firmy Michelin, Continental a Bridgestone. V Evropě zveřejnila společnost Bridgestone doporučení, které je identické s doporučením společnosti Michelin.

MICHELIN doporučení týkající se životnosti pneumatik 2023

NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ PLATÍ PRO PNEUMATIKY URČENÉ PRO OSOBNÍ A LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA S OZNAČENÍM C NEBO LT.

 • Pneumatiky se skládají z nejrůznějších typů materiálů a pryžových směsí, které mají výkonnostní vlastnosti důležité pro řádné fungování pneumatiky jako takové. Vlastnosti těchto komponent se v průběhu času vyvíjejí. U každé pneumatiky tato evoluce závisí od celé řady faktorů, jako jsou například počasí, podmínky, v jakých se pneumatiky skladují, a podmínky, v jakých se pneumatiky používají (zatížení, rychlost, tlak, údržba, atd.) a kterým jsou pneumatiky v době, kdy se používají, vystavovány. Vývoj stavu v závislosti na okolních podmínkách může být různý, takže předpovědět přesně životnost určité pneumatiky předem ne zkrátka možné.
 • Z tohoto důvodu se kromě pravidelných kontrol stavu a tlaku pneumatik spotřebitelům doporučuje, aby kontrolu stavu pneumatik na osobních a lehkých nákladních vozidlech, včetně kontroly stavu jejich rezerv, pravidelně prováděl kvalifikovaný specialista, například prodejce pneumatik, který zhodnotí, zda je vhodné pneumatiku nadále používat. Pneumatiky, které se používají 5 a více let by měl odborný pracovník zkontrolovat minimálně jednou za rok.
 • Zdůrazňujeme, že je důležité, aby spotřebitel sledoval stav pneumatiky nejen vizuálně a tlak huštění, ale také všechny změny v dynamickém chování. rychlejší opotřebování pneumatik, hlučnost a vibrace, které by mohly být známkami toho, že pneumatiku je třeba vyřadit z provozu.
 • Nelze předem stanovit, že pneumatiky je třeba vyměnit tehdy a tehdy, protože dosáhli určitého věku. Obecně ale platí, že čím starší pneumatika, tím větší je pravděpodobnost, že ji bude třeba vyměnit kvůli změnám, které v ní nastaly v důsledku používání, nebo z jiných důvodů, které se objeví při kontrole nebo během používání.
 • Většinu pneumatik je třeba vyměnit dříve než po deseti letech, avšak doporučuje se, aby každá pneumatika, která je stará 10 let a více od data výroby (a to platí i pro rezervu), byla vyměněna z bezpečnostních důvodů, a to i tehdy, když pneumatika vypadá v pořádku a dezén není natolik opotřebovaný, aby ji bylo nutné vyměnit.
 • U pneumatik, které spotřebitel nabyl jako prvovýbavu nového vozidla, se doporučuje postupovat podle doporučení výrobce vozidla pro výměnu pneumatik, pokud nějaké existuje (ovšem nepoužívat tyto déle než 10 let).
 • Datum výroby pneumatiky se uvádí na bočnici každé pneumatiky. Spotřebitel by si měl na pneumatice najít kód, který začíná písmeny DOT a končí týdnem a rokem výroby. Například kód „DOT 2223“ znamená, že pneumatika byla vyrobena ve 22. týdnu (květen) roku 2023.