Proč používat zimní pneumatiky

Co vědí zákazníci o zimních pneumatikách Goodyear, jeden z největších světových výrobců pneumatik, uskutečnil v listopadu 2008 na Slovensku průzkum znalostí slovenských řidičů o zimních pneumatikách. Výsledky ukázaly, že naši řidiči mají relativně dobrou znalost o zákonných předpisech, méně už víme o jejich správném použití nebo vlastnostech.

„Tak jako každý rok, začínají se s blížící se zimou vézt diskuse o zimních pneumatikách, a to na všech úrovních – od hospodských debat až po parlamentní kuloáry. V této souvislosti jsme si položili otázku - co vlastně o zimních pneumatikách vědí?“ uvádí důvod realizace tohoto průzkumu Richard Srbecký, vedoucí prodeje osobních pneumatik Goodyear.

Mercedes GLK zima

V průzkumu oslovil Goodyear výběrový vzorek 360 respondentů – řidičů starších 18 let, z nichž 57,5 % byli muži a 42,5 % ženy. Respondenti byli vybráni ze tří oblastí - metropole a větší města nad 50 tis. obyvatel (45 % respondentů), menší města a obce (31,9 %) a horské oblasti (23,1 %). Zároveň byli rozděleni do tří věkových skupin: 18–30 let, 31–55 let a 56 a více let.


Základním kamenem průzkumu byla otázka, zda řidiči používají zimní pneumatiky nebo ne. Z průzkumu vyplynulo, že se zimními pneumatikami jezdí jen něco více než polovina dotázaných řidičů (56,4%).

  • Podle očekávání nejvíce řidičů přezouvá své automobily na zimní pneumatiky v horských oblastech (65,1%),
  • naopak nejméně řidiče je využívá v metropolích, resp. ve větších městech, kde zimní pneumatiky využívá pouze 50,6 % dotázaných.
  • Při pohledu na výsledky srovnání v používání zimních pneumatik vycházejí mírně lepší muži, když jsme zaznamenali téměř 60 procent kladných odpovědí (59,9 %) oproti 51,6 procentům u žen.
  • Ukazatel věku nehraje tak významnou roli, jak bychom čekali. V kategorii mužů využívají nejvíce zimní obutí respondenti ve věkové skupině 56 a více let (64,6 %), naopak nejméně v kategorii od 18 do 30 let (53,3 %). U žen jsou však nejuvědomělejší řidičky ve věkové kategorii 31 až 55 let (58,2 %), naopak nejméně zimní pneumatiky používají ženy ve věkové kategorii 18 až 30 let.

„Je znát, že obyvatelé horských oblastí a starší občané projevují větší dávku odpovědnosti, co se týče bezpečnosti silničního provozu v zimním období. Každopádně výzkum ukázal, že počet řidičů používajících zimní pneumatiky není ani zdaleka uspokojivý. Stejně tak je smutné, že jak řidiči ve městech, tak mladší řidiči otázku adekvátního vybavení automobilu při zhoršených povětrnostních podmínkách neberou příliš vážně,“ komentuje tyto výsledky Richard Srbecký.


Zimní výbava do auta

Zimné pneumatiky

A proč zákazníci nepoužívají zimní pneumatiky? Důvody jsou následující:

  • 39,5% respondentů uvedla, že v zimě nejezdí,
  • 25,5% se hájí tím, že jezdí pouze ve městě,
  • 21% tvrdí, že zimní pneumatiky jsou příliš drahé,
  • 10,2% se domnívá, že jezdí opatrně a 3,8 % má jiný důvod.
  • Vysoké procento odpovědí, podle kterých řidiči nepoužívají zimní pneumatiky kvůli tomu, že jezdí ve městě, jasně ukazuje, že tito řidiči nepochopili zásadní vlastnost zimních pneumatik. Tou je lepší přilnavost při teplotách pod 7 °C. To, jak díky těmto řidičům vypadá dopravní situace, vždy když ve městě napadne sníh, známe asi všichni. Názor, že zimní pneumatiky jsou příliš drahé, můžeme klidně označit za mýtus, protože cenová úroveň zimních a letních pneumatik se liší o pouhých 5–15 %,“ dodává Richard Srbecký.


Nejčastějším argumentem pro používání zimních pneumatik je přesvědčení, že mají v zimním období lepší vlastnosti než pneumatiky letní (49,8 %), následuje odpověď „měl jsem je v originální výbavě automobilu“ (18,2 %), třetím nejčastějším důvodem je nařízení zaměstnavatele používat zimní pneumatiky (15,8 %).

WinterSafety

Názory zákazníků na to, kdy by se měly zimní pneumatiky používat, se různily. Pozitivním faktem je, že z nabízených pěti odpovědí zvolilo tu správnou nejvíce respondentů. Již méně uspokojivé je její podíl na celkovém počtu. Správnou odpověď, že zimní pneumatiky by se měly používat v období, kdy teploty pravidelně klesají pod 7 °C, zvolilo pouze 33,3 % dotázaných. Z dalších možností uvedlo 32,2 % respondentů, že zimní pneumatiky by se měly používat v období od listopadu do dubna, 18,1 % by je použilo jen kdyby byl na vozovce sníh nebo led. „Odpověď v období od listopadu do dubna se jeví jako logická, ale je třeba si uvědomit, že letní běhounová směs ztrácí přilnavost při teplotách pod 7 °C, proto čekat s výměnou pneumatik až na listopad by mohlo být ošidné, čehož jasným důkazem je letošní říjen ,“ doporučuje Richard Srbecký.


Čím se liší zimní pneumatika od letní? Při této otázce jsme zaznamenali správnou odpověď, že zimní pneumatika má vysoký počet záběrových lamel, pouze u 17,2% respondentů. Naopak naprosto nesprávnou odpověď, že zimní pneumatika je z tvrdší směsi uvedlo až alarmujících 74,2 % řidičů! „Opak je pravdou – zimní pneumatika je z měkčí směsi než letní, a to z toho důvodu, aby poskytovala vyšší přilnavost i při velmi nízkých teplotách, kdy laicky řečeno dochází k tuhnutí letní běhounové směsi,“ objasňuje tuto problematiku Richard Srbecký.

Snowflake

Neznalost technického řešení zimních pneumatik dokresluje další otázka, zjišťující, co podle řidičů činí zimní pneumatiku zimní pneumatikou. 40,3% odpovědělo, že to je použitá běhounová směs, podle 37,5% dezén a běhounová směs, podle 12,2% samotný dezén, až 10% si myslí, že pouze název, protože jinak jde o totožnou pneumatiku jako je ta letní. Ve skutečnosti je však pro vlastnosti zimní pneumatiky rozhodující její dezén i běhounová směs.

„Problém je však v tom, jak tvrdí mnozí odborníci, že zimní pneumatika ztrácí svoji účinnost, pokud je hloubka dezénu nižší než 4 mm. To se projevilo i v průzkumu, kdy až 54,4 % řidičů označilo správnou odpověď podle odborníků, tedy 4 mm , a 21,1 % respondentů správnou odpověď podle zákona, tedy 1,6 mm.“


„Průzkum nám ukázal, že lidé vědí, že by se zimní pneumatiky měly používat, ale bohužel značná část tak přesto nedělá. Pokud se nám, výrobcům pneumatik, podaří lidi o těchto věcech více informovat, pak věřím, že přesvědčíme ty, kteří zimní pneumatiky dosud nepoužívali. A ti, kteří je již využívají, budou vědět, kdy je správně používat. To vše bude mít v konečném důsledku vliv na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v zimním období,“ hodnotí výzkum Richard Srbecký.