Formulář pro odstoupení od smlouvy

V souladu s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, vám poskytujeme vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení.

Odstupenie od kupnej zmluvy vzor

Podle §7 odst. 1 písm. 1 Zákona 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího má zákazník nárok do 14 pracovních dnů od převzetí zboží k odstoupení od smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu. Vzhledem k povaze prodávaného zboží nesmí být vrácené zboží používáno.

Prodávající musí vrátit peníze do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Tato lhůta může být prodloužena v případě, že zboží nedostalo zpět nebo nemá důkaz o tom, že je Zákazník poslal zpět. Vrácení kupní ceny zahrnuje náklady na poštovné, které Zákazník zaplatil při objednávce zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu je povinen zaplatit Zákazník, bez nároku na jejich proplacení Prodávajícím.

Žádáme zákazníky aby NEZASÍLALI zboží, které chtějí vrátit, na dobírku! Takové balíky nebudou převzaty.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

  • Objednávka neobsahuje minimální základní obsahové náležitosti, a tudíž nelze ji vyřídit,
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem ztížila možnost jeho pořízení.

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Zákazník zaplatil zálohu na kupní cenu za Zboží, bude mu tato záloha převedena zpět bezhotovostním bankovním převodem na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na jeho adresu ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Kompletné znenie Všeobecných obchodných podmienok