Sezónní uskladnění pneumatik

Pokud své auto pravidelně přezouváte do sezónních pneumatik, pak ty, které nepoužíváte, je třeba správně a pečlivě uskladnit. Nestačí je jen položit do rohu garáže. Správné skladování vám zajistí jejich dlouhou životnost.

Jak správně pneumatiky uskladnit:

  • Samozřejmě, vždy před uskladněním, každou pneumatiku prohlédněte a ujistěte se, zda neprojevují známky celkového nebo nerovnoměrného opotřebení.
  • Pneumatiky vyčistěte a zkontrolujte, zda jsou dobře odmaštěné, bez soli, benzinových skvrn nebo jiných látek, které by mohly materiál pneumatiky poškodit.
  • Pneumatiky uskladňujte na čistém, chladném a tmavém místě mimo zdroj tepelu a přímého slunečního záření
  • Ozon a jiné radikální plyny mohou materiál pneumatiky vážně poškodit, proto se na místě, kde pneumatiky uskladňujete, nemohou nacházet zařízení, která generují ozon
  • Pneumatky uskladňujte pokud možno zakryté, případně navlečené v obalech k tomu určených. Obal je ochrání před poškozením i vysokou vlhkostí.
  • Na uskladňované pneumatiky neukládejte žádné další předměty. Dbejte na to, aby na ně nebyl vyvíjen vnější tlak, aby nedošlo ke vzniku trhlin.
  • Pokud máte pneumatiky namontované na ráfcích, můžete je zavěsit na držák nebo je naskládejte na sebe a zakryjte krytem na pneumatiky. Při stohování na zásobník z bezpečnostních důvodů uložte na sebe nejvýše čtyři pneumatiky.
  • Pneumatiky uskladňované bez ráfku uložte do vzpřímené polohy a každý měsíc pootočte. Nikdy je nepokládejte na sebe a nevěšte na držák za patku.

Skladovanie pneumatik

Skladovanie pneumatik 2